Hiyayakko $8.

chilled tofu, nori-ponzu, ginger, shio kombu, negi