Korokke $10

potato croquettes, shiitake mushroom, kombu, tonkatsu, kewpie, katsuobushi